Klimaatbeleid voor luchtvaart

April 04, 2019 344 keer bekeken

Vliegen moet zuiniger, schoner en stiller. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert daarom samen met de sector de verduurzaming van de luchtvaart. Dit moet zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft in een brief van 27 maart 2019 de Tweede Kamer over de aanpak geïnformeerd. IenW werkt via drie sporen: 

 1. Nationaal

  • In 2030 moet minimaal 14% van de brandstof voor de luchtvaart in Nederland duurzaam zijn. Het ministerie zet daarvoor in op het gebruik van zowel bio als synthetische kerosine. Daarbij is het de ambitie om in 2050 tot 100% duurzame brandstoffen te komen.
  • In 2030 stoten alle grondgeboden luchtvaart activiteiten geen CO2 meer uit en is elektrisch taxiën standaard. In 2050 zijn alle korte afstandsvluchten volledig elektrisch.
  • Vlootvernieuwing: hogere luchthavengelden voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen.
  • Trein aantrekkelijker maken voor korte afstanden binnen Europa.
  • Stimuleren van innovatie op het gebied van elektrisch vliegen.

2.  Europees

  • Terugdringen van CO2-uitstoot via het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Nederland zet in op een Europese vliegbelasting. Lukt dit niet? Dan voert Nederland in 2021 zelf een vliegbelasting in. Dit is afgesproken in het regeerakkoord.

3.    Mondiaal

Deze en andere punten staan in de Kamerbrief over klimaatbeleid voor luchtvaart van 27 maart 2019. Samen met met het Ontwerpakkoord duurzame luchtvaart van februari 2019, dat IenW sloot met de luchtvaartsector en andere partijen, is deze naar de Tweede Kamer verzonden. De mogelijke maatregelen komen in de Luchtvaartnota 2020-2050 (eind 2019).

Cookie settings