Verkenning wijziging vliegroute Wezep

16-04-2019 6269 keer bekeken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kijkt in overleg met de gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, Elburg, Kampen en Zwolle en bewoners naar een wijziging van de vliegroute bij Wezep. Doel is dat er minder over bebouwd gebied wordt gevlogen.

Op dinsdag 16 april zijn bestuurders en bewoners die door de betrokken gemeenten waren voorgedragen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geïnformeerd over de uitkomsten van een verkenning naar een wijziging van de vertrekroute van Lelystad Airport rond Wezep. Er zijn vier mogelijke routes gepresenteerd, waarvan één het huidige route-ontwerp is. Elk van de vier mogelijkheden bevat aandachtspunten die regionaal moeten worden afgewogen. Het ministerie van IenW vraagt daarom advies over de definitieve keuze aan de zes gemeenten in de betreffende regio.

De verkenning naar een routewijziging rond Wezep komt voort uit de internetconsultatie uit 2017  en de toezegging op 21 februari 2018 van de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de vaststelling van de tijdelijke routes aan de Tweede Kamer dat er specifiek nog naar een mogelijke verbetering van de route bij Wezep wordt gekeken.

In de consultatiefase van de vliegroutes voor Lelystad Airport is zorg uitgesproken over de vertrekroute ter hoogte van Wezep. En is onder meer verzocht om de route langs knooppunt Hattemerbroek en snelweg A50 te laten lopen. Een wijziging was toen, vanwege de complexiteit van het luchtruim boven deze regio en de tijd die nodig is om opties met de omgeving af te stemmen, niet mogelijk. Bij de verkenning die nu is gedaan zijn onder meer de opbrengsten uit de internetconsultatie van 2017 benut.


Routeontwerpen

De 4 routes verschillen alleen in de ligging (lateraal) niet in de hoogte. Alle routes bevinden zich bij 10.000 vliegtuigbewegingen buiten de wettelijke geluidscontouren van 48Lden en hoger en ook buiten de informatieve 40Lden.

 

Huidige routes

Huidige routesDe huidige vertrekroute van baan 23 (starten in zuidwestelijke richting) loopt over het midden van Wezep en daarna ten oosten van Wapenveld. De huidige vertrekroute van baan 05 (starten in noordoostelijke richting) passeert Wezep aan de noordoostelijke kant en loopt daarna ten westen van Wapenveld.

 

Routevariant T (baan 23)

Routevariant T (Baan 23)Routevariant T past de vertrekroute van baan 23 aan, zodat die minder over bebouwd gebied van Wezep loopt. De route loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor en zet vervolgens de bocht in om aan te takken op de huidige vertrekroute van baan 05. Baan 05 wordt in deze variant dus niet aangepast.

 

Routevariant N (baan 23 en 05)

Routevariant N (baan 23 en 05)Routevariant N past de vertrekroute van baan 23 en baan 05 aan, zodat er niet meer over Wezep gevlogen wordt. De route van baan 23 loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor. Daarna zet de route de bocht in om tussen Wezep/Hattemerbroek ten westen en Hattem ten oosten over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen. De route van baan 05 loopt 1,4 kilometer oostelijker om de N50 te volgen en loopt aan de westelijke kant van de IJssel gelijk met de aangepaste route van baan 23, om tussen Wezep/Hattemerbroek ten westen en Hattem ten oosten over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen.

Routevariant N* (baan 23)

Routevariant N* (Baan 23)Routevariant N* past de vertrekroute van baan 23 aan, zodat Wezep niet meer overvlogen wordt. De route van baan 23 loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor en zet daarna de bocht in om tussen Wezep/Hattemerbroek ten westen en Hattem ten oosten over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen. Baan 05 wordt in deze variant niet aangepast. Omdat deze routevariant alleen baan 23 aanpast en niet zoals in routevariant N ook baan 05, wordt het aangeduid met N*.

Aantallen onderwonenden

Op verzoek van het ministerie heeft bureau To70 onderzocht wat het effect van de 4 routes voor de onderwonenden bij Wezep is. Het rapport Verkenning routewijziging rond Wezep (16 april 2019) laat zien wat de effecten van de varianten zijn op de aantallen onderwonenden per gemeente en in totaal in de regio. Het rapport is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Het indicatieve maximale geluidsniveau (≥55dB) van een vliegtuig dat horizontaal op 6.000 voet (circa 1.800 meter) vliegt is gebruikt om aantallen inwoners te tellen. Aanvullend is dat ook voor gedaan voor ≥50dB. Dit is geluid dat gangbaar is in een gemiddelde woonwijk Daaruit blijkt dat er regionale aandachtspunten zijn die moeten worden afgewogen:

  • Variant T pakt bij een geluidniveau van ≥55dB voor Oldebroek positief uit (afname van ruim 3.500 onderwonenden), maar betekent voor Kampen een kleine toename van 39.
  • Variant N voor baan 23 en 05 loopt over verkeersknooppunt Hattemerbroek en levert de grootste afname van het totaal aantal onderwonenden in de regio op, maar leidt voor Kampen tot een beperkte toename aan het aantal inwoners. Als over een aantal jaar de geplande nieuwbouwwijk ten westen van de stad wordt gebouwd, neemt dat aantal verder toe.
  • Routevariant N voor baan 23 geeft per saldo geen verandering op het aantal inwoners in Hattem. Er is een afname in Hattem-Zuid (waar de huidige route overheen loopt) die gelijk staat aan de toename in Hattem-Noord (waar de route in deze variant langs loopt).
  • Alleen routevariant N voor baan 23 doorvoeren betekent dat er voor Kampen weinig verandert ten opzichte van de huidige situatie. Voor Oldebroek betekent dat dan niet de maximale afname van het aantal inwoners onder de route wordt bereikt, maar het voorkomt een lichte toename bij Hattem.
  • Specifiek voor Heerde en Oene is het in februari 2018 al mogelijk gebleken de vertrekroute iets oostelijker te laten lopen. Hierdoor is de overlast in beide dorpen zo veel mogelijk beperkt. De gepresenteerde bochtvarianten sluiten hier allemaal op aan.

Vervolg proces

De minister wil een besluit nemen over een eventuele wijziging van de route, gehoord hebbende gemeenten en haar bewoners. Het afgelopen half jaar zijn bij de verkenning de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde betrokken en met hen de mogelijkheden verkend. Bij de verkenning zijn onder meer de opbrengsten uit de internetconsultatie van 2017 benut. In een later stadium toen bleek dat een van de routeontwerpen meer richting Kampen opschoof zijn gemeenten Kampen en Zwolle betrokken.
16 April jl. zijn bestuurders geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning en aansluitend is een door gemeenten aangedragen vertegenwoordiging van bewoners geïnformeerd. Doel hiervan is kennis nemen van deze uitkomsten en daarmee bewoners gelegenheid bieden aan hun gemeenten en het ministerie kenbaar te maken wat ze hiervan vinden. Om een wijziging bij opening mogelijk te maken is uiterlijk begin juni een besluit nodig. De Luchtverkeersleiding heeft ongeveer 10 maanden nodig om tot een aanpassing te komen. Daarom verzoekt het ministerie uiterlijk half mei een reactie te geven. Om dat mogelijk te maken kunnen bewoners hun reactie aan het ministerie en/of hun gemeente kenbaar maken.

Reageren
Bewoners van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Kampen en Zwolle kunnen hun voorkeur uitspreken voor een van de routeontwerpen. U kunt uw voorkeur kenbaar maken bij het ministerie en/of bij uw gemeente. Gemeenten zullen reacties meewegen in hun standpuntbepaling en hun reactie richting ministerie.
Gezien de planning van de besluitvorming kan alleen rekening gehouden worden met reacties die uiterlijk 15 mei ontvangen zijn. Reacties met vermelding van uw naam en woonplaats kunnen naar:

Verkenning.vliegrouteWezep@minienw.nl

Reacties naar uw gemeente kunnen onder vermelding ‘vliegroute Lelystad Airport’ gestuurd worden naar:


gemeente@heerde.nl
gemeente@hattem.nl
gemeente@elburg.nl
gemeente@oldebroek.nl

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.