Aankondiging internetconsultatie invoering informatieplicht voor luchthavens

15-09-2021 477 keer bekeken

Van 15 september tot en met 29 oktober 2021 ligt de ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een informatieplicht voor luchthavens ter consultatie. U kunt tijdens deze periode hierop reageren.

De samenleving vraagt om meer regie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het luchtvaartdossier. Hiervoor is een versterking van de informatiepositie van de minister nodig. In de Luchtvaartnota en Uitvoeringsagenda die op 10 november 2020 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden is opgenomen dat er een informatieplicht voor luchthavens moet komen, ook voor burgerluchtvaart op militaire luchthavens.

Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de minister. Toch kan het gebeuren dat de minister binnen een bepaalde termijn informatie of gegevens nodig heeft voor een wettelijke taak of bevoegdheid. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling.

De ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart heeft tot doel twee nieuwe artikelen op te nemen met een informatieverplichting voor de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport) en de burgerexploitant op de militaire luchthavens Eindhoven Airport en vliegveld De Kooy. In deze artikelen wordt geregeld dat de exploitanten van deze luchthavens op verzoek van de minister verplicht zijn om, voor zover dit voor beleidsdoeleinden noodzakelijk is, informatie aan te leveren voor de vervulling van de taken van de minister van IenW zoals neergelegd in de Wet luchtvaart.

U kunt uw mening geven

U kunt met ingang van 15 september tot en met 29 oktober 2021 via deze website www.internetconsultatie.nl/Informatieplicht_luchthavens reageren op deze wijziging van de Wet Luchtvaart en de bijbehorende toelichting.

Lees verder over het meedoen aan de internetconsultatie. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.