Digitale informatiebijeenkomst over internetconsultatie terugdringen geluidsoverlast Schiphol

Op 16 mei organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een digitale informatiebijeenkomst voor de internetconsultatie over het terugdringen van geluidsoverlast rondom Schiphol, in het kader van de Balanced Approach.

Aanleiding

Het kabinet wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een betere en gezondere leefomgeving. Met voorrang pakt het kabinet de geluidsoverlast voor omwonenden aan. Daarvoor zijn drie pakketten van maatregelen opgesteld. Op die pakketten kunt u reageren tijdens de internetconsultatie.

Toelichten van mogelijke maatregelen en het stellen van vragen tijdens de digitale bijeenkomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle belangen worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen. Tijdens de informatiebijeenkomst lichten we de voorgestelde maatregelen toe en is er ruimte om uw vragen te stellen. Op deze manier kunt u een zo goed mogelijk beeld krijgen van de mogelijke maatregelen en kunt u vervolgens via de internetconsultatie uw mening of ideeën achterlaten.

Details

De digitale bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 mei van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt zich met deze link voor de bijeenkomst registreren. Een dag voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u via e-mail een link om deel te nemen. Bij uw aanmelding kunt u uw vragen al indienen en aangeven over welke onderwerpen u meer wilt weten. Zo kunnen we een informatiesessie voorbereiden die zo goed mogelijk aansluit op de vragen die er leven.

De Balanced Approach Procedure

Om de geluidsoverlast terug te dringen, volgt het kabinet Europese regels; de Balanced Approach procedure. In die procedure wordt bekeken welke combinaties van maatregelen kunnen bijdragen aan het bereiken van de geluidsdoelen. De gestelde geluidsdoelen zijn:

  • 20% minder woningen met een geluidbelasting overdag van 58 dB of hoger;
  • 20% minder personen die ernstig worden gehinderd bij een geluidbelasting overdag van 48 dB of hoger;
  • 15% minder woningen met een geluidbelasting ’s nachts van 48 dB of hoger;
  • 15% minder personen die ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidbelasting van 40 dB of hoger.