Publicatie Staatscourant Experimenteerregeling

Publicatie in de Staatscourant van de tijdelijke regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 september 2023, nr. IENW/BSK-2023/13636. Het gaat over de vaststelling van vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten en van regels voor strikt preferentieel baangebruik op de luchthaven Schiphol (Tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol).