Effecten van COVID-19 op de Nederlandse luchtvaart

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SEO Economisch Onderzoek de effecten van Covid-19 voor de luchtvaart doorgerekend naar vier mogelijke toekomstscenario’s. Dit rapport beschrijft de uitkomsten.