Reageer op maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen tijdens consultatie Balanced Approach Schiphol

Het kabinet wil de geluidsoverlast rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de luchthaven. Om dat te bereiken is vorig jaar aangekondigd het maximumaantal vliegtuigbewegingen op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is het voornemen om het aantal nachtvluchten te verminderen van 32.000 naar 29.000 vluchten per jaar opnieuw bevestigd.

Om de geluidsoverlast terug te dringen, volgt het kabinet Europese regels; de Balanced Approach procedure. In die procedure wordt bekeken of minder geluidsoverlast ook met andere maatregelen kan worden behaald, voordat wordt overgegaan tot een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen.

Er zijn drie verschillende combinaties van maatregelen opgesteld. Via de internetconsultatie ‘Balanced Approach Schiphol’ kunt u reageren op deze maatregelen. Dat kan tot en met 15 juni 2023 op de website waar de consultatie is gepubliceerd.

Informatiebijeenkomst

Op 16 mei organiseerde het ministerie van IenW een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst lichtten we de voorgestelde maatregelen toe en was er ruimte om uw vragen te stellen.

De presentatie die werd gegeven en de contourkaartjes met de beoogde effecten van de maatregelen vindt u hieronder terug.

Via de internetconsultatie kunt u tot en met 15 juni uw mening of ideeën achterlaten.
 

Wat wil het kabinet bereiken?

Deze consultatie gaat over de mogelijke maatregelen om geluidsoverlast rondom Schiphol terug te dringen om het voorgestelde geluidsdoel te behalen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de geluidsoverlast in november 2024 fors minder is dan wanneer er geen maatregelen worden genomen.

De gestelde geluidsdoelen zijn:

 • 20% minder woningen met een geluidbelasting overdag van 58 dB of hoger;
 • 20% minder personen die ernstig worden gehinderd bij een geluidbelasting overdag van 48 dB of hoger;
 • 15% minder woningen met een geluidbelasting ’s nachts van 48 dB of hoger;
 • 15% minder personen die ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidbelasting van 40 dB of hoger.

Drie combinaties van maatregelen

De plannen om geluidsoverlast terug te brengen zijn uitgewerkt door een samenwerking van verschillende adviesbureaus. Zij hebben gekeken of de maatregelen de geluidsoverlast voldoende verminderen en wat mogelijke consequenties zijn, bijvoorbeeld financieel.

Het gaat steeds om een combinatie van maatregelen, zoals een vermindering van het totale aantal vluchten, het 'verlengen' van de nachtperiode (met strengere regels voor geluid) of op een andere manier gebruik maken van de verschillende banen.

Er zijn drie combinaties aan maatregelen waarover kan worden meegedacht. Voor alle pakketten geldt dat dit eind 2024 resultaat moet hebben.

Combinatie 1:

 • Beperken secundair baangebruik
 • ‘Verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, met strengere regels voor geluid
 • Gedeeltelijke sluiting van de Buitenveldertbaan
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Maximaal 440.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 29.000 ’s nachts

Combinatie 2:

 • Beperken secundair baangebruik
 • ‘Verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, met strengere regels voor geluid
 • Gedeeltelijke sluiting van de Buitenveldertbaan
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Vermindering nachtvluchten tot maximaal 25.000 per jaar

Combinatie 3:

 • ‘Verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, met strengere regels voor geluid
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Maximaal 440.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 29.000 ’s nachts

Een van de combinaties bevat geen vermindering naar een verwacht aantal van 440.000 vluchten, maar bijvoorbeeld wel een scherpere vermindering in het aantal nachtvluchten ten opzichte van de andere twee pakketten.

Terugdringen van de geluidsoverlast voor de omgeving is het uiteindelijke doel. Hoe dit doel bereikt wordt en of verschillende maatregelen uitvoerbaar zijn, wordt getoetst. Na de consultatie zal de minister een definitieve keuze maken.

Vraag en antwoord