Denk mee over de Maatschappelijke Raad Schiphol tijdens de internetconsultatie Regeling transitie CROS-MRS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk om met omwonenden van luchthavens in gesprek te blijven en zo te bepalen hoe zij haar beleid goed kan vormgeven.

Voor Schiphol gebeurde dat via de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Daarin gingen gedelegeerden namens omwonenden, de luchtvaartsector en maatschappelijke organisaties met elkaar gesprek over de impact van Schiphol op de omgeving en het beleid hierover.

Vormgeving Maatschappelijke Raad Schiphol

Het ministerie werkt nu aan de vormgeving van een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) als  opvolger van de ORS. In de nieuwe vorm doen meer maatschappelijke partijen mee en verandert de samenstelling. Daarnaast is er een zogenaamde open schil. Dat betekent dat een uitnodiging wordt gedaan aan iedereen die wil meedenken. Ook kan een bepaalde groep mensen worden uitgenodigd om over een onderwerp mee te denken. De MRS vertegenwoordigt zo meer burgers dan de ORS deed.

De MRS wordt juridisch geregeld via de nieuwe Wet luchtvaart. Dit proces neemt tijd in beslag. Om de belangen van omwonenden van Schiphol in de tussentijd goed te behartigen en snel te kunnen starten met de MRS, past het ministerie de bestaande Regeling Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aan. De werkwijze van de MRS wordt zo onderdeel van de regeling.

Meedenken

Heeft u aandachtspunten of ideeën voor de MRS? Bijvoorbeeld over hoe de MRS bestaande en nieuwe groepen belanghebbenden aan zich kan binden?

Laat uw mening horen via de internetconsultatie van de Regeling transitie CROS-MRS. U kunt van 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023 reageren op de website waar de regeling is gepubliceerd.