Denk mee over het werkproces zones voor drones

Van 21 november 2022 tot en met 15 januari 2023 ligt het voorstel wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen (drones) ter consultatie. Werkt u in de dronesector, of bij de provincie of gemeente, of heeft u op een ander manier te maken met dronevluchten? Dan kunt u tijdens deze periode reageren op het voorstel.

Afwijken van EU-regels voor drones

In 2020 heeft Nederland EU-regels voor het vliegen met drones ingevoerd. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om zones aan te wijzen waarin afgeweken mag worden van de Europese standaardregelgeving. Op die manier kan goed tegemoet gekomen worden aan lokale bijzonderheden, bijvoorbeeld rondom bedrijven met risico’s op zware ongevallen. Het is belangrijk om ruimte te laten aan mogelijke nieuwe inzichten en veranderende situaties.

Wijzigingsprocedure voor zones voor drones

Daarom maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het mogelijk om een speciale zone voor drones aan te vragen. U volgt daarvoor een wijzigingsprocedure. Om de wijzigingsprocedure goed te doorlopen, heeft IenW een werkproces opgesteld. Op het voorgestelde werkproces voor de wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen kunt u reageren.

Zelf reageren op voorstel wijzigingsprocedure

Wilt u uw mening geven over het voorstel wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen? Dan kunt u tot en met 15 januari 2023 reageren door het invullen van dit formulier. Heeft u vragen over de internetconsultatie of het indienen van uw reactie? Neem contact op met droneloket@minienw.nl. Na de sluiting van de internetconsultatie vatten we de binnengekomen reacties samen. Houd de website Luchtvaartindetoekomst.nl in de gaten voor deze terugkoppeling.

Lees verder Zonering voor onbemande luchtvaartuigen over de aanleiding voor het opzetten van een wijzigingsprocedure, het voorstel voor het werkproces voor de wijzigingsprocedure (op pagina 8 en 9) en wie welke rol daarin heeft.