Geef uw mening over de versterking van de Commissies Regionaal Overleg (CRO)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan de versterking van de functie van de Commissies Regionaal Overleg (CRO) voor de luchthavens Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport. Hierdoor wordt de adviserende rol van de CRO’s over de operationele zaken rond de luchthavens verbeterd. Het gaat om onder andere zaken die van invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio rond deze luchthavens. Hiervoor worden de Wet luchtvaart en de Regeling CRO van nationale betekenis aangepast.

Wat zijn CRO’s

Een CRO is een overlegplatform met diverse groepen belanghebbenden rond luchthavens, zoals, onder anderen, omwonenden, de luchthavens, gemeenten, provincies en de luchtverkeersleiding. Dit platform heeft de wettelijke taak om overleg tussen betrokken partijen rond de luchthavens te organiseren. Dit overleg moet bevorderen dat het gebruik van de luchthaven zo goed als mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

Geef uw mening

Op 21 juli is een internetconsultatie gestart om reacties en meningen over de aanpassing op te halen. U kunt tot en met 1 september een reactie achterlaten op internetconsultatie.nl. Na de verwerking van de binnengekomen reacties zullen de aanpassingen naar verwachting in werking treden in januari 2024 (voor de Regeling) en januari 2025 (voor de Wet luchtvaart).