Geef uw mening over een aanpassing Regeling Burgerluchthavens in verband met geluidsbelasting van trauma- en politiehelikopters

Update 15-09-2023: De termijn waarbinnen u een reactie kon indienen, is gesloten. U kunt geen reactie meer indienen.

Om omwonenden te beschermen is voor regionale burgerluchthavens een maximum geluidsgrens gesteld. Hier moet  al het luchtverkeer onder blijven. Dit geldt ook voor luchtvaartuigen die gebruikt worden voor spoedeisende hulpverlening en/of politietaken zoals trauma- en politiehelikopters.

Er zijn twee varianten van de traumahelikopter, waarvan er één stiller is dan de ander. Op dit moment wordt standaard gerekend met de variant van een type toestel dat het meeste geluid maakt. In de praktijk worden vaak stillere modellen helikopters gebruikt. Dit leidt tot een verschil tussen de berekeningen en de praktijk. Op papier is er een hogere berekende geluidbelasting dan in de werkelijkheid.

Met een aanpassing van de Regeling Burgerluchthavens wordt het mogelijk om in de handhavingsberekeningen de werkelijke geluidswaarden van het gebruikte model te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat trauma- en politiehelikopters niet meer mogen uitrukken bij noodoproepen omdat de geluidsruimte opgebruikt zou zijn. De aanpassing geldt voor alle regionale burgerluchthavens. Op dit moment zijn op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Groningen Airport Eelde (GAE) vaste traumahelikopters aanwezig.

Op 24 juli 2023 is een internetconsultatie gestart om reacties en meningen over de aanpassing op te halen. U kon tot en met 4 september 2023 een reactie achterlaten op internetconsultatie.nl. Na de verwerking van de binnengekomen reacties zal de aanpassing naar verwachting waarschijnlijk in het najaar van 2023 gaan gelden.