Geef uw mening over het ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024-2029

Elke vijf jaar actualiseert het Rijk het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol. In het ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 staat hoe het Rijk de geluidsoverlast van Schiphol voor de komende vijf jaar verder wil beperken.

De reactiemogelijkheid is gesloten.

Wat staat er in het ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol?

Het Rijk wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een gezondere leefomgeving. Dat gebeurt onder andere via een combinatie van maatregelen om de geluidshinder van luchthaven Schiphol te verminderen. Dit ontwerpactieplan beschrijft de uitwerking van de stappen voor de planperiode 2024-2029. In het plan vindt u informatie over:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen vijf jaar gold en het resultaat ervan;
  • welke geluidsdoelen de overheid voor de volgende vijf jaar heeft;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende vijf jaar wil nemen.

Wat is het vervolg?

Tot en met 30 januari kon iedereen een zienswijze indienen. Na het bestuderen en verwerken van de binnengekomen reacties wordt het plan definitief vastgesteld. Naar verwachting is dit medio 2024.