Geef uw mening over Regeling gevelisolatie Schiphol 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een geluidisolatieregeling voor woningen in de omgeving van Schiphol. Deze regeling heet ‘Regeling gevelisolatie Schiphol 2023’.

Tot en met 5 februari 2023 kunt u reageren op alle onderdelen van de regeling. Dat kan op de website waar de regeling is gepubliceerd

Lees hieronder meer over de regeling.

Het proces

Na het sluiten van de internetconsultatie op 5 februari 2023 weegt het ministerie de ontvangen reacties om te komen tot het vaststellen van de definitieve regeling. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2023. Daarna start Rijkswaterstaat met de uitvoering van het gevelisolatieonderzoek om te bepalen waar extra isolatie nodig is. Bewoners en eigenaren van woningen die voor het onderzoek in aanmerking komen, krijgen naar verwachting deze zomer een brief van Rijkswaterstaat.

De regeling in het kort

Het doel van de regeling is om maatregelen te treffen zodat woningen beter geluid kunnen tegenhouden. Bijvoorbeeld door het afdichten van kieren, het plaatsen van dikkere of dubbele ruiten of verbetering van de dakisolatie. Daardoor zullen bewoners in huis minder last hebben van vliegtuiglawaai.

De regeling is bedoeld voor woningen die niet geïsoleerd zijn tijdens eerdere geluidsisolatieregelingen. En die zich bevinden in de omgeving van Schiphol op plekken waar het vliegtuiglawaai het grootst is; de zogenaamde geluidcontour van 60 db Lden. Een geluidcontour is een zone rond het vliegveld waar tijdens een langere periode een bepaalde hoeveelheid geluid is. Om dat te berekenen wordt een Europese maat gebruikt, de Lden.

Vraag en antwoord