Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen. Daarvoor is onderstaande bestuursovereenkomst opgesteld en ondertekend door de ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Klimaat en Energie, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Natuur en Stikstof. Deze bevat de intenties voor samenwerking rond het NOVEX-gebied Schiphol.