Nieuwe vorm voor samenwerking met omgeving Schiphol

Het kabinet heeft besloten om de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS) om te vormen tot Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Daarmee volgt het kabinet het advies ‘Vernieuwd Verbinden’ (december 2020) van de commissie Van Geel. In haar advies stelt de commissie een MRS voor als nieuwe vorm voor samenwerking met de omgeving van Schiphol.

Brede maatschappelijke vertegenwoordiging, nieuwe vorm en inhoud

In de huidige ORS doen veel partijen mee. In de MRS gaat de samenstelling veranderen. De MRS zal bestaan uit bewonersvertegenwoordigers, experts/wetenschappers die alles weten over onderwerpen zoals gezondheid en milieu, en maatschappelijke organisaties samen. Daarnaast is er een zogenaamde open schil. Dat betekent dat een uitnodiging wordt gedaan aan iedereen die wil meedenken. Ook kan een bepaalde groep mensen worden uitgenodigd om over een onderwerp mee te denken.

De MRS verzamelt alle verschillende ideeën en meningen van de partijen. Het gaat nu nog meer over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol. De MRS adviseert en deelt de ideeën en meningen over het beleid daarvoor met het ministerie van IenW. Ook levert de MRS een bijdrage aan concrete projecten om hinder te verminderen.

Proces

Het proces om tot een nieuwe MRS te komen, is samen met de huidige ORS leden uitgevoerd. Zij hebben tijdens verschillende sessies voorstellen gedaan voor de inrichting van de MRS. Ook is aan bewoners in de Schiphol-regio gevraagd welke doelen en taken zij zien voor de MRS.

Volgende stap

Het voorstel voor het ontwerp van de MRS is afgerond. Als alle stappen zijn doorlopen, start de MRS. Naar verwachting is dat begin 2023. Een van de stappen is het benoemen van een nieuwe voorzitter. De selectieprocedure om een nieuwe voorzitter te vinden, is van start gegaan. De vacature is hier te vinden.

De commissie Van Geel zegt ook dat het belangrijk is dat informatie en dienstverlening over Schiphol en omgeving transparant, goed vindbaar, begrijpelijk en compleet is. Daarvoor wordt een digitaal verzamelplatform met links naar relevante informatie gemaakt. Naar verwachting is de eerste versie van het digitale portaal vanaf het begin van 2023 klaar om te gebruiken. 

Lees meer over de MRS in de kamerbrief.