Geef uw mening over het aangepaste maatregelenpakket Schiphol

Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol verminderen en tot een nieuwe balans komen tussen het belang van de leefomgeving voor omwonenden en het belang van de luchthaven. Daarvoor worden Europese regels gevolgd; de balanced approach-procedure.

Vorig jaar is een maatregelenpakket ingediend bij de Europese Commissie. Gesprekken met de Commissie over de plannen om geluidshinder te verminderen en de uitspraak van de rechtbank in de RBV-zaak, leidden tot een aangepast maatregelenpakket.

Het ministerie vindt het belangrijk dat iedereen kan reageren op de aanpassingen. Daarom is er een aanvullende raadpleging opengesteld.

Van vrijdag 24 mei tot en met vrijdag 21 juni 2024 kunt u hier uw reactie achterlaten op de aanpassingen aan het maatregelenpakket.

Online informatiebijeenkomst

Op 30 mei organiseerde het ministerie van IenW een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden de voorgestelde maatregelen en de aanpak toegelicht en was er ruimte om uw vragen te stellen.

Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn of wilt u hem nog eens bekijken? Kijk de bijeenkomst hier terug.

Het aangepaste maatregelenpakket

Het eerder voorgelegde pakket aan maatregelen is aangevuld met een aantal nieuwe maatregelen. Daarnaast zullen de maatregelen stapsgewijs over een periode van drie jaar worden ingevoerd.

2024

  • Stillere vliegtuigen in de nacht (tussen 23.00 en 07.00 uur)

2025

  • Gebruik van Schiphol voor lawaaiige vliegtuigen wordt duurder (nieuw)
  • Weren van de meest lawaaiige toestellen in de nacht (nieuw)
  • Minder gebruik van de start- en landingsbanen bij dichtbevolkte gebieden
  • Meer vliegtuigen vervangen door nieuwe toestellen (nieuw)
  • Minder vluchten in de nacht – maximaal 27.000 vluchten per jaar
  • Lager totaal aantal vluchten – maximaal tussen 460.000 en 470.000 vluchten per jaar

2026

  • Aanvullende maatregelen in de nacht (nieuw).

Het vervolgproces

Na de sluiting van de raadpleging bestudeert het ministerie alle ingediende reacties en maakt een definitieve afweging. Dan wordt het aangepaste pakket door het kabinet voorgelegd aan de Europese Commissie voor advies. In die periode worden ook de resultaten van het onderzoek naar de (gedeeltelijke) nachtsluiting verwacht.

Het (nieuwe) kabinet kan daarna een definitief besluit nemen over het uiteindelijke pakket aan maatregelen; overdag en in de nacht. Dat pakket kan worden vastgelegd in wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat de eerste maatregel in november 2024 in werking treedt.

Documenten

Consultatiedocument
Het aangepaste pakket aan maatregelen en de voorgestelde aanpak inclusief een uitgebreide toelichting is te vinden in het consultatiedocument.

Rapporten
Onderzoeksbureaus To70 en Decisio hebben de maatregelen uit het pakket doorgerekend op het bereiken van het gestelde geluidsdoel en op  kosteneffectiviteit. U vindt de rapporten hieronder. Beide rapporten zijn in het Engels:

Onderzoeksrapport To70

Onderzoeksrapport Decisio

Contourkaarten
Om te laten zien wat de combinatie van maatregelen qua geluidbelasting doet, zijn er contourkaarten gemaakt. Op ieder kaartje zijn twee contouren te zien. De blauwe contour hoort bij de referentiesituatie uit november 2024, de paarse bij de impact van de combinatie van maatregelen. 

Het kaartje met de nieuwe contour die hoort bij 45 Lden (ten opzichte van de referentiesituatie) laat zien dat de geluidsbelasting door de maatregelen afneemt in een groter gebied rondom Schiphol.