Samenwerking

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met de buitenwereld verbonden zijn en blijven. Op een transparante manier en door belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij beslissingen over de luchtvaart.

Denk met ons mee

Er zijn verschillende manieren om mee te denken. Bijvoorbeeld door uw mening te geven over een besluit met een zienswijze. Of door deel te nemen aan een internetconsultatie.

Er zijn ook andere manieren om mee te denken en uw mening te geven. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten.

Informatiesessies, webinars en bijeenkomsten

We organiseren informatiebijeenkomsten en sessies om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de luchtvaart en om ideeën op te halen. De bijeenkomsten worden op deze website aangekondigd.

Omgevingsmanagement

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn omgevingsmanagers aan het werk. Zij zijn een belangrijke link met de buitenwereld. De omgevingsmanagers verzamelen informatie en meningen van alle belanghebbenden en brengen ze in kaart. Om zo de belangen en wensen in te brengen bij beleidsvorming en de uitwerking van het beleid. Als u vragen heeft of als u bijvoorbeeld wilt dat wij bij u langskomen, neem dan contact op met de omgevingsmanagers via ienw-luchtvaart@minienw.nl.

Rollen en verantwoordelijkheden

Het is belangrijk dat de luchtvaart in Nederland veilig, duurzaam, en verbonden is met de belangrijkste steden en landen in de wereld. En dat er een goede balans is met een prettige en gezonde leefomgeving. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Samenwerking tussen die partijen is de basis voor een goed functionerende luchtvaart.

Lees wie deze partijen zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Contact

Wilt u meer weten over onze participatie mogelijkheden of hebt u een andere vraag? Neem contact met ons op.