Internetconsultatie Reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

Update 06-11-2023: De termijn waarbinnen u een reactie kon indienen, is gesloten. U kunt geen reactie meer indienen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil het aantal grondafhandelingsbedrijven op Schiphol verminderen van zes naar drie bedrijven. Om dit te kunnen vastleggen in de wet is een wetswijziging gemaakt. Met de internetconsultatie beperken aantal grondafhandelingsbedrijven Schiphol kunt u reageren op deze wetswijziging. De consultatie liep van vrijdag 15 september 2023 tot en met zondag 15 oktober 2023.

Grondafhandeling

Op luchthaven Schiphol zijn verschillende problemen ontstaan met de afhandeling op de grond. De concurrentie tussen deze bedrijven is hoog, waardoor er minder aandacht is voor de kwaliteit van de dienstverlening, de werkdruk voor de medewerkers en de werkomstandigheden. Dit blijkt ook uit onderzoek.

Onderzoek naar effecten van minder afhandelingsbedrijven

Het ministerie liet onderzoeken of het verkleinen van het aantal afhandelaren een positief effect kan hebben op de veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiƫntie op Schiphol. Uit het onderzoek volgt de conclusie dat de markt voor afhandeling op Schiphol nu niet optimaal werkt, en dat een beperking tot drie afhandelaren het grootste positieve effect zou hebben op deze vier aspecten.

Alleen het beperken van het aantal afhandelaren is niet genoeg, benadrukken de onderzoekers. Tegelijkertijd moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt tussen de luchthaven en de afhandelingsbedrijven.

Europese aanbesteding

Na de consultatieperiode volgt een definitief besluit dit najaar. Vervolgens zal Schiphol een Europese aanbesteding beginnen om de toekomstige afhandelingsbedrijven te selecteren. Dat zal naar verwachting negen maanden duren. Daarna volgt een overgangsperiode, zodat iedereen zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie.

De verwachting is dat het hele proces in 2025 rond is.