Inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau luchthaven Eindhoven

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over luchthaven Eindhoven. Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 21 januari tot en met 3 maart 2022 kan iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven.

Van 21 januari tot en met 3 maart 2022 kan iedereen zijn mening (zienswijze) geven over de NRD op de website Platform Participatie. De opbrengst gebruiken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Defensie voor het proces van de plan-MER, die input oplevert voor het Luchthavenbesluit Eindhoven.