Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) . Het besluit houdt verband met de invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS).