Brochure EU regelgeving voor drones

Het is de verwachting dat de Europese markt voor drones (onbemande luchtvaart) in de komende jaren sterk zal groeien. De regelgeving voor drones is daarom op Europees niveau geregeld. De groei van het aantal drones raakt de samenleving op meerdere vlakken. Van innovatie tot beroepsopleidingen en van dataverzameling tot publieke acceptatie.

In dit document leest u wat de uitgangspunten zijn van de Europese verordening en welke gevolgen deze heeft voor recreatieve en zakelijke gebruikers van drones in Nederland. Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop decentrale overheden te maken hebben met deze regelgeving.