Ingediende zienswijzen van organisaties op de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol - Bundel 2

Deze bundel bevat ingediende zienswijzen van organisaties op de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Zienswijzentermijn : dinsdag 2 maart 2021 tot en met maandag 29 maart 2021.