Factsheet luchtruim Plan-MER

De Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening is onderbouwd met een milieueffectrapport (plan-MER). Het plan-MER geeft een indicatie van de effecten op het milieu en de luchtvaart die het voorstel voor de luchtruimherziening (het zogenoemde Voorkeursalternatief ) kan hebben in vergelijking met de huidige situatie. De uitkomst van de effectbepaling wordt in deze factsheet beknopt toegelicht.