Presentatie informatiebijeenkomst Nadeelcompensatie Schiphol - mei 2023

Op de vier informatiebijeenkomsten is een presentatie gegeven over de beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol. De presentatie kunt u vinden op deze pagina.