Zonering onbemande luchtvaart

Dit document gaat in op de huidige zonering voor drones en de aanleiding voor het opzetten van een wijzigingsprocedure. Ook wordt de voorgestelde wijzigingsprocedure en de totstandkoming daarvan beschreven.