Luchtverkeerwegen – bijlage I bij ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De bijlage bevat kaarten van het vertrekkende en naderende luchtverkeer rond Schiphol.