Rapport quickscan zuidoosthoek Schiphol

In dit rapport staan oplossingsrichtingen voor het verminderen van de geluidbelasting en -hinder in gemeenten in de zuidoosthoek van vliegveld Schiphol. Het rapport is opgesteld door To70 in opdracht van het ministerie van IenW.