Onderzoek WOZ-waarden en verkoopprijzen

Dit rapport toont hoe de WOZ-waarden van woningen zich verhouden tot de verkoopprijzen in een bepaald gebied. Bureau Gloudemans heeft daar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar gedaan.