Draagvlakonderzoek Luchtvaart in Nederland, meting 2023

Het rapport gaat over het zesde jaarlijkse onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek.