Nieuwe indeling van het luchtruim: Vaste vertrekroutes

Herziening van het Nederlandse luchtruim: vaste vertrekroutes

Een nieuwe indeling van het luchtruim is nodig, zodat de civiele en militaire luchtvaart duurzamer en efficiënter kan vliegen. Dat zorgt voor schoner en stiller vliegverkeer.

Eén verandering in het luchtruim gaat over de vertrekroutes van civiele luchtvaart. Deze zijn z0 ontworpen, dat ze zo min mogelijk hinder geven voor de omgeving. Als vliegtuigen langer op de vertrekroute blijven, beperkt dat de spreiding van geluid voor de omgeving.

Op Schiphol volgen al 19 van de 20 vliegtuigen de vertrekroute tot 1800 meter hoogte. Echter, dit is niet verplicht. De verplichting geldt nu tot 900 meter hoogte, daarna mogen vliegtuigen de route verlaten op weg naar hun bestemming.

In de nieuwe situatie wordt deze procedure aangepast, naar 1800 meter onder normale omstandigheden. Ook bij regionale luchthavens voor commerciële luchtvaart zal deze nieuwe procedure worden ingevoerd. Zo blijven er straks nog meer vliegtuigen langer op de vertrekroute.

Wil je weten wat er nog meer verandert? Kijk op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Op de aftiteling van de video zijn een vijftal logo's te zien. Dit zijn de logo's van: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht, Eurocontrol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).