Op weg naar minder geluidsoverlast voor omwonenden Schiphol

Bovenaan het openingsscherm van de video staat prominent in beeld het logo van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daaronder staat de tekst: 

Op weg naar minder geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol; de balanced approach procedure.

Vervolgens begint de video met een voice-over.

Het kabinet wil een beter evenwicht vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een gezonde, prettige leefomgeving. 

Om dit te bereiken, volgt het kabinet drie sporen:

  1. Het herstellen van de rechtspositie van omwonenden
  2. Het verminderen van geluidsoverlast, onder andere met het vastleggen van minder vluchten per jaar
  3. Nieuwe regels voor geluid en uitstoot in de toekomst. 

Met voorrang pakken we de geluidsoverlast voor omwonenden aan; spoor 2.

Voor maatregelen die de geluidsoverlast verminderen en die kunnen leiden tot minder vluchten, moeten we Europese regels volgen. 
Die procedure heet een Balanced Approach

Nederland is het eerste land in Europa dat deze procedure op deze grote schaal doorloopt.  We stellen een geluidsdoel vast om de geluidsoverlast overdag…

…en in de nacht sterk te verminderen. 

En hebben verschillende maatregelen in kaart gebracht om het geluidsdoel te halen. 

We hebben gekeken of de maatregelen de geluidsoverlast voldoende verminderen en naar wat de mogelijke consequenties zijn. 

Ook hebben we uitgebreid gekeken naar een goede balans tussen de voordelen van de maatregelen en de kosten ervan. 
Dat leidde tot verschillende maatregelpakketten. 

Drie maatregelpakketten zijn voorgelegd aan bewoners, natuur- en milieuorganisaties, belangenorganisaties, lidstaten, vliegtuigmaatschappijen, Schiphol en de luchtverkeersleiding. 

Dat gebeurde in gesprekken, tijdens digitale sessies en via de internetconsultatie.

Zodat iedereen hun mening kon geven en mee kon denken. 

Alle reacties zijn daarna onderzocht en verwerkt tot een definitief maatregelenpakket.

Volgens de procedure hebben we op 1 september de Europese Commissie, de Europese lidstaten en andere nationale en internationale partijen geïnformeerd over het definitieve pakket. 

De Europese Commissie komt na uiterlijk zes maanden met een advies. 
De maatregelen van het definitieve pakket, waaronder het nieuwe aantal vluchten, leggen we uiteindelijk vast in wet- en regelgeving. 

Zodat de maatregelen daarna ingevoerd kunnen worden.

Op het eindscherm verschijnt opnieuw het logo van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat prominent in beeld. Daaronder staat de tekst: Kijk voor het maatregelenpakket op Luchtvaartindetoekomst.nl.