Het handhavingsstelsel: regels voor vliegtuiggeluid Schiphol

Om te bepalen hoeveel geluid vliegtuigen totaal in een gebruiksjaar mogen maken, zijn er rondom Schiphol handhavingspunten.

De handhavingspunten kun je zien als emmers.

Als een vliegtuig over een emmer vliegt, valt er geluid in.

Hoe meer geluid een vliegtuig maakt, hoe groter de druppel in de emmer.

Elke emmer heeft zijn eigen inhoud. Dat heet een grenswaarde.

Hoe dichter bij Schiphol, hoe groter de emmer. 

Als een emmer vol is, dan is de grenswaarde bereikt.

Er mag geen geluid meer zijn boven deze emmer.

Schiphol stuurt vliegtuigen dan over vliegroutes met legere emmers als het weer dat toelaat.
De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de grenswaarden en bekijkt of een overtreding heeft plaatsgevonden.