CO2-plafond voor luchthavens

Het kabinet wil de doelen voor het verminderen van CO2-uitstoot door de luchtvaart veiligstellen. Daarom werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het invoeren van een CO2-plafond voor luchthavens. De ambitie is om het plafond in 2025 in te voeren.

Voor de meeste sectoren zijn de klimaatdoelen voor de komende jaren al vastgelegd in de klimaatwet, maar voor de luchtvaart is dat niet het geval. Met het CO2-plafond worden ook de doelen voor de luchtvaart in een wet vastgelegd.

De afgelopen tijd is gekeken naar drie varianten voor een CO2-plafond. De variant waarbij er per luchthaven een plafond wordt ingesteld bleek het best uitvoerbaar en te verenigen met internationale regelgeving.

Hoe werkt het plafond?

Het plafond geldt voor uit Nederland vertrekkende internationale vluchten en stelt een maximumhoeveelheid CO2-uitstoot per luchthaven. Het maximum zal voor meerdere jaren worden vastgesteld, zodat een overschrijding in één jaar niet meteen problemen oplevert voor een luchthaven. Die kan dan in een volgend jaar worden gecompenseerd met een lagere uitstoot. Met het plafond ontstaat een prikkel voor de luchtvaartsector en de overheid om werk te maken van het verduurzamen van de luchtvaart.

Komende tijd werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering en de handhaving van het plafond verder uit.