Aanvraag wijziging zonering onbemande vluchten (drones)

Het is niet toegestaan om overal in Nederland te vliegen met een drone. Bepaalde gebieden waar u niet of beperkt mag vliegen met drones zijn vastgelegd in geografische zones. Bent u het niet eens met het verloop van een geografische zone? Dan kunt u een verzoek doen om de zone te wijzigen. Dat kan met onderstaand formulier. Lees in ieder geval voordat u het formulier invult goed de uitgangspunten.

Vul alle vragen in het onderstaande formulier in

Aanvrager moet een rechtspersoon zijn
Om welke zone gaat het?(verplicht)
Vul in wanneer het een aanvraag tot nieuwe zone is op grond van veiligheid, beveiliging, milieu en/of privacy overwegingen
Op welke categorie/subcategorie/klassen richten de voorwaarden zich(verplicht)
Dit wordt getoetst op proportionaliteit
Omschrijf hier de coördinaten van het middelpunt van de zone, met de straal. Of omschrijf hier de coördinaten van de grenzen van de zone. Geef eventueel ook de gewenste hoogte aan.
* Betrek hierbij ook niet luchtvaartregelgeving (zo-als de AVG, of Wet natuur-bescherming) en lokale verordeningen (zoals een APV) * Indien het gewenste ef-fect al bereikt wordt mid-dels andere regelgeving is een zone niet nodig. Wel kan dit aanleiding geven tot (gerichte) informatiever-strekking hierover. * Indien huidige regelgeving al toereikend is, wordt niet overgegaan tot zonering.
Maak hier de alternatieven inzichtelijk en geef per al-ternatief aan waarom het gewenste effect het beste via zonering bereikt kan worden. Dit wordt getoetst op proportionaliteit.
Zowel positief als nega-tieve consequenties.
Dit wordt getoetst op zorg-vuldigheid.
In de bijlage kunt u een document toevoegen waarin u bijvoorbeeld aangeeft wie de betrokkenen zijn en wat hun standpunt is over de aanvraag die u doet.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)