Melden van voorvallen met drones

Leren van incidenten is een belangrijk onderdeel van de veiligheidscultuur binnen de luchtvaart. Het melden van luchtvaartvoorvallen is daarvoor nodig. Dat geldt ook voor het melden van voorvallen met onbemande luchtvaartuigen: drones.

Een voorval in de luchtvaart is een gebeurtenis die de veiligheid van het luchtvaartuig of van personen in gevaar brengt of kan brengen. Het melden van voorvallen met drones is in de eerste plaats belangrijk omdat ervan geleerd kan worden: we kunnen vergelijkbare voorvallen in de toekomst voorkomen. Omdat drones relatief nieuw zijn in de luchtvaart, moeten we nog veel leren over het gebruik en voorvallen met drones. Ook daarom is het belangrijk om voorvallen met drones te melden.

Achtergrond en regelgeving

De regelgeving met betrekking tot drones is relatief nieuw (2020). Deze regels zijn risico-gebaseerd: hoe risicovoller een dronevlucht is, des te meer voorschriften er van toepassing zijn. Het is van cruciaal belang om te leren of deze regels effectief zijn. Meldingen van voorvallen zijn noodzakelijk om dit leerproces te ondersteunen.

Verordening (EU) 376/2014 specificeert de voorvallen die gemeld moeten worden. Het maakt onderscheid tussen voorvallen, ongevallen en ernstige incidenten. Een ongeval omvat situaties waarbij een persoon ernstig of dodelijk letsel heeft opgelopen, ernstige schade aan het luchtvaartuig is ontstaan of het luchtvaartuig wordt vermist. Een ernstig incident omvat voorvallen die bijna een ongeval waren, zoals bijvoorbeeld een bijna-botsing waarbij een piloot een ander vliegtuig, voertuig of object moest ontwijken om een botsing te voorkomen.

Meldingsproces

Voorvalmeldingen kunnen op verschillende manieren worden ingediend, afhankelijk van de rol van de melder. Betrokkenen kunnen een voorval melden via het veiligheidsmanagementsysteem van hun luchtvaartbedrijf, vliegclub, branchevereniging of rechtstreeks bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ABL behandelt alle meldingen vertrouwelijk. Daarnaast kunnen andere partijen, zoals omwonenden, vrijwillig meldingen maken.

Analysebureau Luchtvaartvoorvallen

Het ABL is verantwoordelijk voor het registreren en analyseren van deze meldingen. Het ABL speelt een cruciale rol bij het begrijpen van voorvallen met drones en draagt bij aan het verbeteren van veiligheidsnormen binnen de drone-industrie.