Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) officieel geïnstalleerd

De nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is zaterdag 1 juli officieel geïnstalleerd in Hoofddorp. De MRS gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, onder andere aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. De minister is verplicht om te reageren op adviezen van de MRS. De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol.

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Als kabinet willen we een nieuwe balans bereiken tussen de leefomgeving rondom Schiphol enerzijds, en aan de andere kant het economische belang van Schiphol voor Nederland. Daarvoor is het belangrijk dat we regelmatig in gesprek gaan met de omgeving, en in de MRS hebben we vanaf vandaag die gesprekspartner. Ik wens de nieuwe raad onder leiding van Eddy van Hijum veel succes toe.”

Eddy van Hijum, onafhankelijk voorzitter MRS: “We moeten serieus onder ogen zien dat een luchthaven in het meest dichtbevolkte deel van Nederland niet onbegrensd kan groeien. Inmiddels lijkt ook het kabinet zich bewust van de noodzaak om keuzes te maken. De MRS wil het kabinet helpen om een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit te vinden. Dit zal de raad doen door actief de dialoog te zoeken met de samenleving en door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan Schiphol en aan de minister. In het belang van de brede welvaart van ons land.”

Leden MRS

De MRS bestaat uit 10 democratisch gekozen bewonersvertegenwoordigers en 5 maatschappelijke organisaties. Ze worden voor een periode van vier jaar geïnstalleerd.

In de afgelopen weken vonden verkiezingsvergaderingen plaats voor de bewonersvertegenwoordigers die namens hun regio plaatsnemen in de MRS.

De samenstelling van de eerste MRS is als volgt:

Voor alle banen zijn bewonersvertegenwoordigers verkozen.

 • Aalsmeerbaan: Jan Boomhouwer (binnengebied), Mirella Visser (buitengebied)
 • Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan: Marcel Döpp (binnengebied), Jeroen Wester (buitengebied)
 • Kaagbaan: Arnoud Hendriks (binnengebied), Matt Poelmans (buitengebied)
 • Polderbaan: Jenke Haverhals (binnengebied), Wil Spaanderman (buitengebied)
 • Zwanenburgbaan: Cees Steur (binnengebied), Wouter Looman (buitengebied)

Op 1 juli zijn de volgende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties geïnstalleerd:

 • Sijas Akkerman (Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland)
 • Walter Etty (Rover)
 • Renske Schouwink (Jongerenmilieuraad)
 • Achmed Baâdoud (MKB Metropool Amsterdam)

De MRS wordt ondersteund door een team van experts op verschillende werkterreinen:

 • Dr. Christine Bleijenberg (participatie)
 • Prof. dr. Paul Peeters (duurzame mobiliteit en vliegtuigtechniek)
 • Prof. dr. Dick Simons (geluid)
 • Em. Prof. Jan Struiksma (omgevingsrecht)
 • Dr. ir. Saskia van der Zee (gezondheid)