Schiphol kan met nieuwe regeling lawaaiige toestellen weren

De regeling om lawaaiige vliegtuigen te kunnen weren van Schiphol is vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Mark Harbers. De regeling is op 26 oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

Vrachtvliegtuig

Ter voorbereiding van deze regeling heeft het ministerie een internetconsultatie gehouden. Deze consultatie liep van woensdag 5 juli 2023 tot en met woensdag 16 augustus 2023. Na afloop van de consultatieperiode zijn alle reacties bekeken en ingedeeld naar thema. De reacties hebben niet geleid tot wijzigingen in de regeling of de toelichting.

Zwaar beladen vrachtvliegtuigen

Vliegtuigen op Schiphol worden steeds stiller. Maar er is een categorie oudere, meer lawaaiige toestellen die naar verhouding voor veel klachten zorgt vanwege geluidshinder bij omwonenden. Deze categorie noemen we ‘marginaal conforme’ vliegtuigen. Het zijn vaak zwaar beladen vrachtvliegtuigen die met vol vermogen opstijgen en maar langzaam hoogte winnen. Deze vliegtuigen zien we liever niet (meer) op Schiphol.

Weigeren lawaaiige vliegtuigen

Schiphol hanteert hogere landingsgelden voor deze lawaaiige vliegtuigen. Hierdoor vliegen veel luchtvaartmaatschappijen de laatste jaren al niet meer met dit soort toestellen. In het jaar 2022 waren dit nog maar 436 vluchten op een totaal van 398.000. De juridische mogelijkheid om dergelijke toestellen te weigeren ontbrak nog in de Nederlandse regelgeving. Met deze wijziging is dat aangepast.