Internetconsultatie tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol

Update 17-01-2024: De termijn waarbinnen u een reactie kon indienen, is gesloten. U kunt geen reactie meer indienen.

Luchthaven Schiphol voert begin 2024 onderhoudswerkzaamheden uit aan de start- en landingsbanen, waaronder de Kaagbaan. Zo blijft de luchthaven voldoen aan Europese regels voor veiligheid en zorgt Schiphol ervoor dat haar zes start- en landingsbanen én alle taxibanen in goede conditie gehouden worden. Om af te kunnen wijken van de standaard regels voor het baangebruik bereidt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijke regeling voor.

Met de internetconsultatie ‘tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol’ kunt u reageren op deze regeling. De consultatie liep van dinsdag 19 december 2023 tot en met dinsdag 16 januari 2024.

De regeling in het kort

Naast het normale onderhoud aan banen gedurende het jaar vindt er van 19 februari tot en met 25 april 2024 groot onderhoud plaats aan de Kaagbaan. Omdat tijdens dat onderhoud vliegtuigen daar niet kunnen landen en vertrekken, worden andere start- en landingsbanen gebruikt. Schiphol heeft het ministerie van IenW gevraagd om tijdens de onderhoudsperioden af te kunnen wijken van de standaardregels voor het baan- en routegebruik. Ook heeft Schiphol gevraagd om voor dat gewijzigde baan- en routegebruik vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.
Op basis van de wet is voor groot onderhoud een tijdelijke regeling nodig voor afwijking van de standaardregels. Die regeling bereidt het ministerie nu voor.

Gevolgen voor omwonenden

Het gebruik van andere start- en landingsbanen tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan heeft gevolgen voor het geluid in de omgeving. De geluidsbelasting zal verschuiven, waardoor dit extra overlast voor een deel van de omwonenden betekent. Het ministerie heeft Schiphol verzocht om, samen met de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), met maatregelen te komen om de verwachte hinderbeleving door toegenomen geluidsbelasting te verminderen. Hier is op 11 december overleg over geweest tussen Schiphol en de MRS en BRS. Mede naar aanleiding daarvan heeft Schiphol aangegeven maatregelen zoals het aanbieden van alternatieve werkruimte voor thuiswerkenden, een weekend weg tijdens werkzaamheden of een avond uit te overwegen. Operationele maatregelen om geluidshinder te beperken, zoals niet vliegen in de nacht, zijn volgens Schiphol op deze korte termijn niet mogelijk.

Reactie

U kon tot en met dinsdag 16 januari 2024 reageren op de regeling. Het ministerie bekijkt en verwerkt de binnengekomen reacties en door Schiphol voorgestelde hinderbeperkende maatregelen. Dat leidt tot een definitieve regeling, die naar verwachting begin februari wordt vastgesteld.