Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol vastgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol definitief vastgesteld. 

Luchthaven Schiphol voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de start- en landingsbanen, waaronder de Kaagbaan. Zo blijft de luchthaven voldoen aan Europese regels voor veiligheid en zorgt Schiphol ervoor dat haar zes start- en landingsbanen én alle taxibanen in goede conditie gehouden worden. Naast het normale onderhoud aan banen gedurende het jaar vindt er van 19 februari tot en met 25 april groot onderhoud plaats aan de Kaagbaan.

De regeling in het kort

In de regeling staat dat Schiphol tijdens de onderhoudsperiode kan afwijken van standaardregels voor het baan-en routegebruik. Omdat tijdens het onderhoud vliegtuigen niet kunnen landen en vertrekken op de Kaagbaan, worden andere start- en landingsbanen gebruikt. Ook zijn voor dat gewijzigde baan- en routegebruik vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting opgenomen in de regeling. Lees meer in de tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol.

Gevolgen voor omwonenden

Het gebruik van andere start- en landingsbanen tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan heeft gevolgen voor het geluid in de omgeving. De geluidsbelasting zal verschuiven, waardoor dit extra overlast voor een deel van de omwonenden betekent. Het ministerie heeft Schiphol daarom verzocht om met maatregelen te komen om geluidshinder te verminderen. Helaas was op korte termijn niet veel mogelijk.

Toekomstig onderhoud

De balans moet beter. Er moet meer tijd genomen worden om hinderbeperkende maatregelen te onderzoeken en te implementeren. Hierover gaat het ministerie in gesprek met Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Op advies van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) gaat het ministerie samen met Schiphol en LVNL kijken wat er voor nodig is om vanaf volgend jaar rekening te houden met onderhoud in de operatie van Schiphol.

Reacties internetconsultatie

Van 19 december 2023 tot en met 16 januari 2024 kon iedereen reageren op de regeling. Er zijn bijna 200 reacties binnengekomen. De reacties, het advies van de MRS en de voorgestelde maatregelen door Schiphol zijn meegenomen in overwegingen bij het afgeven van de regeling.

Op de pagina van de internetconsultatie vindt u het consultatieverslag.