Handhavingsrapportage 2023: Schiphol overschrijdt grenswaarde voor geluid en overtreding baangebruik

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs de handhavingsrapportage 2023 gepubliceerd.

Daarin staat dat luchthaven Schiphol de grenswaarde voor geluid bij handhavingspunt 25 (Uithoorn) met 19% heeft overschreden. Ook is op de luchthaven één van de regels voor het baangebruik overtreden. Mogelijk wordt hierdoor niet voldaan aan de voorwaarden voor anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel. De ILT onderzoekt de overtredingen en bekijkt of er handhavend opgetreden kan worden.

Handhavingsrapportage

Na afloop van ieder gebruiksjaar in de luchtvaart, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober, stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht. De ILT controleert op de naleving van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) door Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen. In het LVB staan onder meer normen voor geluid en regels voor baangebruik.

Meer informatie over de handhavingsrapportage staat op de website  van ILT.