Doe mee

‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten


Start inspraak plan-milieueffectrapportage (plan-MER) programma luchtruimherziening

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de herziening van het Nederlandse luchtruim? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kan iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven.

Zelf een zienswijze indienen over NRD

Wilt u uw mening geven over de NRD? Dan kunt u tussen 10 september en 7 oktober een zienswijze indienen op de website PlatformParticipatie.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) leest alle zienswijzen. In een nota van antwoord beschrijft IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt IenW voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor het programma Luchtruimherziening.

Lees verder over de procedure over herziening van het luchtruim en op de pagina Herziening luchtruim.


Afgeronde projecten

 

Inspraak planmilieueffectrapportage (planMER) Luchtvaartnota 2020-2050

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website PlatformParticipatie.nl.


Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kon u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kon u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >


9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt. Lees verder op de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}