Doe mee

‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten


Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Op 13 januari hebben de minister van Intrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 kunt u hierover uw zienswijze indienen. Lees hierover meer op de website van Platform Participatie.

Tijdens deze periode worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Via deze link kunt u hierover meer lezen en zich inschrijven.


Afgeronde projecten


Denk mee over zones voor drones

Maakt u gebruik van drones voor uw werk of hobby? Onderzoekt u nieuwe toepassingen voor drones? Of heeft u een mening over het gebruik van drones? Deel dan uw kennis, ideeën en behoeften met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U kunt hier meer lezen over het participatieproces zones voor drones.


Inspraak Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Op 15 mei heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd. Hierin staat een nieuwe koers voor de luchtvaart op de lange termijn. Van 29 mei tot en met 9 juli 2020 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie. Lees meer over de Luchtvaartnota of de totstandkoming van de Luchtvaartnota.


Inspraak milieueffectrapportage (plan-MER) luchtruimherziening

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de herziening van het Nederlandse luchtruim? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie . De opbrengst gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor het programma Luchtruimherziening.

Lees verder over de procedure over herziening van het luchtruim en op de pagina Herziening luchtruim.


Inspraak planmilieueffectrapportage (planMER) Luchtvaartnota 2020-2050

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website PlatformParticipatie.nl.


Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kon u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kon u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >


9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt. Lees verder op de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen