Internationale bereikbaarheid

Het is belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn dat Nederland goed verbonden is met de rest van de wereld. De Rijksoverheid wil de sleutelpositie van Schiphol in het netwerk van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld behouden.

Bijdrage luchtvaart aan Nederlandse economie

Luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. Nederlanders kunnen vanaf de luchthavens naar het buitenland om familie en vrienden te bezoeken of voor vakantie. Internationale bedrijven en organisaties vestigen zich vanwege de goede bereikbaarheid met hun werknemers in Nederland.

Dit is goed voor de concurrentiepositie van ons land. De groei van de economie stimuleert de luchtvaart en omgekeerd. Regio’s met goede internationale verbindingen groeien economisch harder dan andere. Een derde van de welvaart verdient Nederland in het buitenland; een wereldwijd netwerk van bestemmingen is belangrijk voor het verdienvermogen van ons land.