Stap 2: Verminderen van geluidshinder en vastleggen minder vluchten per jaar

Met een pakket aan maatregelen willen we geluidshinder van vliegtuigen voor de omgeving terugdringen. Dat heeft veel effecten voor de luchtvaartmaatschappijen, voor Schiphol en de luchtverkeersleiding, voor bedrijven, omwonenden en reizigers.

Het is belangrijk dat al deze effecten worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen. Daarom volgt het kabinet hiervoor Europese regels: de balanced approach-procedure. Nederland is het eerste land dat de procedure op deze schaal doorloopt.

De maatregelen van het definitieve pakket, waaronder het nieuwe aantal vluchten, leggen we uiteindelijk vast in wet- en regelgeving.