Balanced Approach

Het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol door het aantal vluchten te verlagen, vraagt om een nauwkeurig proces. Een lager aantal vluchten heeft veel effecten voor de luchtvaartmaatschappijen, voor Schiphol en de luchtverkeersleiding, voor bedrijven, omwonenden en reizigers.

Het is belangrijk dat al deze effecten worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen. Daarom volgt het kabinet hiervoor Europese regels: de Balanced-Approach-procedure. Nederland is het eerste land dat de procedure op deze schaal doorloopt.

Bekijk de animatie voor alle stappen van de procedure.

Onderdeel van die procedure is een consultatiefase, waarin iedereen een reactie kan geven op de voorgestelde plannen. Er zijn veel reacties binnen gekomen van luchtvaartmaatschappijen, Schiphol, omwonenden en milieuorganisaties.

Het maatregelenpakket

Het ministerie heeft alle reacties en opmerkingen beoordeeld en zorgvuldig afgewogen. Dat leidde tot een definitief pakket met maatregelen. Hiermee wordt per november 2024 een belangrijke stap gezet in het verminderen van de geluidsoverlast in de omgeving van Schiphol.

De maatregelen zijn:

  • lager aantal vluchten  - maximaal 452.500 vluchten per jaar
  • minder gebruik van de start- en landingsbanen bij dichtbevolkte gebieden
  • minder vluchten in de nacht - maximaal 28.700 vluchten per jaar
  • stillere vluchten in de nacht (tussen 23.00 – 07.00 uur)
Infographic balanced approach Schiphol

Er zijn in de consultatie ook interessante voorstellen gedaan die tot een flinke vermindering van geluid kunnen leiden. Alleen zijn dit maatregelen die niet binnen de huidige procedure kunnen worden genomen (bijvoorbeeld een gedeeltelijke nachtsluiting van Schiphol). Of te lang duren en daarom niet in 2024 tot minder geluidshinder kunnen leiden (zoals de aanschaf van stillere vliegtuigen).

Voor het verder beperken van de geluidshinder wordt het plan van Schiphol voor een gedeeltelijke nachtsluiting onderzocht. Het ministerie brengt in kaart wat de gevolgen hiervan zijn, een zogenaamde impactanalyse. Het kabinet kan dan besluiten over de vervolgstappen.

Het vervolg

Het pakket met maatregelen is op 1 september 2023 voorgelegd aan de Europese Commissie. Zij moet hier een advies over uitbrengen om de maatregelen in uitvoering te nemen. Na het ontvangen van dit advies kan het kabinet hier een besluit over nemen.

Documenten

Op 1 september 2023 is het pakket aan maatregelen voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat gebeurde via een zogeheten 'notificatiedocument'.
Kijk hier voor het notificatiedocument en de bijlagen. 

Documenten die tijdens de consultatieperiode beschikbaar zijn gesteld, kunt u op deze pagina vinden. Het is niet meer mogelijk om op de documenten te reageren. De internetconsultatie eindigde op 15 juni 2023.