Maatschappelijke kosten en baten analyse MKBA

De Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en welvaartseconomische studies op het gebied van luchtvaart.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen

  • effecten voor luchtvaartgebruikers en -producenten,
  • bredere economische effecten,
  • klimaat- en omgevingseffecten, en
  • verdelingseffecten.

Ook is er aandacht voor het proces van een MKBA en de rol van MKBA’s in de besluitvorming.

Bij de werkwijzer is een onderzoeksagenda gevoegd. Onder meer op basis van die agenda is de afgelopen jaren een aantal onderzoeken verschenen. Die bieden aanvullende inzichten om de effecten van beleidsmaatregelen en investeringen beter te kunnen kwantificeren en/of monetariseren in MKBA’s.