Nadeelcompensatieregeling Schiphol

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden.

Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u van het ministerie van IenW eind april een brief over de mogelijkheid om een financiële vergoeding (nadeelcompensatie) aan te vragen. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor gederfd woongenot op uw adres als gevolg van geluidsoverschrijding van vliegveld Schiphol.

Op deze pagina leest u hoe u een aanvraag kunt indienen en wanneer u geïnformeerd wordt over de beoordeling van uw aanvraag. 

Onderaan deze pagina staan verschillende documenten met nuttige informatie, bijvoorbeeld over de regeling en de handhavingsrapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Aanleiding

Rondom vliegveld Schiphol gelden regels voor vliegtuiggeluid die niet overtreden mogen worden. Die regels, ook wel grenswaarden genoemd worden berekend bij geluidspunten (handhavingspunten) in de buurt van Schiphol. 

In de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 is een grenswaarde bij een geluidspunt in de buurt van uw woning overschreden. Dat betekent dat er meer geluid van vliegverkeer was dan volgens de regels was toegestaan. Dit blijkt uit de handhavings-rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De rapportages zijn te vinden onderaan deze pagina.

Wie komt er in aanmerking?

Heeft u eind april een brief van het ministerie ontvangen of bent u verhuisd maar woonde u in de periode 1 november 2017 - 31 oktober 2019 in het gebied waarvan een geluidspunt is overschreden? En was u de hoofdbewoner die de financiële woonlasten (bijvoorbeeld huur of hypotheek) droeg?  

Dan kunt u compensatie aanvragen. Voor de compensatie stelde het ministerie van IenW een regeling op: de Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol. Onderaan de pagina vindt u deze regeling.

Gebieden

De kaartjes hieronder laten zien welke handhavingspunten zijn overschreden. U vindt er de gebieden die in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Door in te zoomen op een kaartje kunt u straatnamen en huisnummers bekijken. 

Nadeelcompensatie aanvragen

Wanneer?

U kunt in de periode 1 mei tot en met 31 juli 2023 een aanvraag voor de nadeelcompensatie indienen.

Hoe?

De aanvraag dient u het makkelijkst in via het online aanvraagformulier
Wilt u liever een geprint formulier invullen en per post terugsturen? Dat kan door dit formulier te gebruiken.

Wat heeft u nodig?

Om een aanvraag in te dienen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonsgegevens, en
 • Gegevens waaruit blijkt dat u van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 (geheel of deels) hoofdbewoner van de woning was. Het gaat om:
  1. Een afschrift van de gegevens over de feitelijke woonsituatie van de hoofdbewoner, te vinden op www.mijnoverheid.nl, en;
  2. Een afschrift van de eigendomsinformatie van de hoofdbewoner uit het Kadaster, te vinden op www.mijnoverheid.nl, of een afschrift van uw huurovereenkomst of;
  3. In geval van een andere gebruiksgerechtigde hoofdbewoner dan de eigenaar of huurder, bewijsstukken waarmee aangetoond wordt dat dit recht bestond en financiële woonlasten werden gedragen.

Handleiding voor MijnOverheid.nl

Voor het invullen van het aanvraagformulier voor nadeelcompensatie heeft u gegevens van MijnOverheid.nl nodig. In onderstaande handleidingen staat beschreven waar u de gegevens op www.mijnoverheid.nl kunt vinden. 

Beoordeling van uw aanvraag

Nadat u het aanvraagformulier compleet heeft ingevuld en ingediend, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Uiterlijk 25 september 2023 neemt het ministerie van IenW een besluit over uw aanvraag. Daarover informeren wij u schriftelijk.

Als u in aanmerking komt voor compensatie, dan is in het besluit aangegeven wat de hoogte van de compensatie is en wanneer deze wordt uitbetaald. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van:

 • De toenmalige WOZ-waarde van uw woning;
 • Het aantal dagen in de periode1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 waarop u hoofdbewoner van de woning was;
 • De mate van de overschrijding van de grenswaarde bij het handhavingspunt in de buurt van uw woning.

Het merendeel van de berekende compensatie valt tussen de 50 euro en 2.200 euro. Naar verwachting vindt de uitbetaling van de compensatie plaats in oktober/november 2023.

Documenten

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Als u nog andere vragen heeft over de nadeelcompensatieregeling, kunt u contact opnemen met het ministerie via ienw-luchtvaart@minienw.nl.

Ook bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Daarvoor dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan met deze link.

Datum

Locatie

Tijdstip

Maandag 8 mei

Gemeente Aalsmeer

De Arendshoeve

Aalsmeerderdijk 438

1436 BL Aalsmeerderbrug

19.00 – 20.30 uur

Dinsdag 9 mei

Gemeente Amstelveen

Schouwburg Amstelveen

Stadsplein 100

1181 ZM Amstelveen

19.00 – 20.30 uur

Maandag 15 mei

gemeente Uithoorn

Gasterij de Kwakel

Vuurlijn 78

1424 NS De Kwakel

19.00 – 20.30 uur

Woensdag 17 mei

gemeente Uithoorn

Gasterij de Kwakel

Vuurlijn 78

1424 NS De Kwakel

19.00 – 20.30 uur

Infographic Nadeelcompensatieregeling Schiphol