Vragen en antwoorden Luchtruimherziening

Achtergrond herziening luchtruim

Voorkeursbeslissing en Plan-MER

Effecten op geluid, emissies (Stikstof, CO2)

Nieuwe indeling van het luchtruim

Procedure, inspraak en contact