Onbemande luchtvaart: drones

Er komen steeds meer drones in het luchtruim. Om het gebruik van drones zo veilig mogelijk te laten verlopen gelden er regels. Zo moeten dronevliegers een examen afleggen over luchtvaartregels en veiligheid. Voor het herkennen en volgen van drones wordt er bovendien nog gewerkt een nieuw verkeersleidingsysteem voor de toekomst. Dat systeem heet U-space.

Regels

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond. Drones voor vluchten met een laag risico die na 1 januari 2024 op de markt komen moeten voldoen aan extra regels.

Lees de regels voor het vliegen met drones.

U-space: verkeersleiding voor drones

Het Europese luchtverkeersleidingssysteem U-Space begeleidt drones en onbemande vliegtuigen zoals vliegende taxi’s in de toekomst. Drones bepalen met U-space onderling hun routes om botsingen te voorkomen. De U verwijst naar ‘unmanned’, ofwel onbemand. Traumahelikopters of politiehelikopters krijgen automatisch voorrang. Ook kunnen luchtverkeersleiders elk voertuig volgen en laten landen als dat nodig is.

Uitkomsten meedenken vliegzones drones

De landen van de EU zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de Europese regels voor drones. In Nederland zorgt de overheid onder meer voor:

  • een register waar alle dronepiloten in staan;
  • zones waar drones mogen vliegen;
  • examens voor dronepiloten.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties konden meedenken over uitgangspunten om bijvoorbeeld te bepalen waar drones mogen vliegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daar een participatieproces voor georganiseerd.

Lees wat de uitkomsten zijn van dit participatieproces.