Onbemande luchtvaart: drones

Er komen steeds meer drones in het luchtruim. Om het gebruik van drones zo veilig mogelijk te laten verlopen gelden er regels. Zo moeten dronevliegers een examen afleggen over luchtvaartregels en veiligheid. Voor het herkennen en volgen van drones wordt er bovendien nog gewerkt een nieuw verkeersleidingsysteem voor de toekomst. Dat systeem heet U-space.

Regels

Er gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond. Drones voor vluchten met een laag risico die na 1 januari 2024 op de markt komen moeten voldoen aan extra regels.

Lees de regels voor het vliegen met drones.

U-space: verkeersleiding voor drones

Het Europese luchtverkeersleidingssysteem U-Space begeleidt drones en onbemande vliegtuigen zoals vliegende taxi’s in de toekomst. Drones bepalen met U-space onderling hun routes om botsingen te voorkomen. De U verwijst naar ‘unmanned’, ofwel onbemand. Traumahelikopters of politiehelikopters krijgen automatisch voorrang. Ook kunnen luchtverkeersleiders elk voertuig volgen en laten landen als dat nodig is.

Uitkomsten meedenken vliegzones drones

De landen van de EU zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de Europese regels voor drones. In Nederland zorgt de overheid onder meer voor:

  • een register waar alle dronepiloten in staan;
  • zones waar drones mogen vliegen;
  • examens voor dronepiloten.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties konden meedenken over uitgangspunten om bijvoorbeeld te bepalen waar drones mogen vliegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daar een participatieproces voor georganiseerd.

Lees wat de uitkomsten zijn van dit participatieproces.

Vliegen niet overal toegestaan

Het is niet toegestaan om overal in Nederland te vliegen met een drone. Waar u wel en niet mag vliegen, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht en de effecten van een mogelijk ongeval. Bepaalde gebieden waar u niet of beperkt mag vliegen met drones zijn vastgelegd in geografische zones. Er zijn verschillende kaarten die tonen waar u niet mag vliegen, of alleen onder bepaalde voorwaarden. Op de vliegkaarten van GoDrone en Aeret Kaartviewer  staan de (verboden) vliegzones in Nederland.

Bent u het niet eens met het verloop van een geografische zone? Dan kunt u een verzoek doen om de zone te wijzigen.