Eindhoven Airport

Voor de burgerluchtvaart maakt Eindhoven Airport gebruik van de militaire luchthaven vliegbasis Eindhoven. De exploitant voor het deel voor burgers is Eindhoven Airport NV. De aandeelhouders zijn de Schiphol Group, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven.

Voor burgerluchtvaart is Eindhoven Airport elke dag open van 07.00 tot 23.00 uur. In een speciale vergunning is vastgelegd hoe Eindhoven Airport gebruik mag maken van de Vliegbasis Eindhoven. Dit heet officieel een ‘burgermedegebruiksvergunning’. Hierin wordt bijvoorbeeld de maximale geluidsbelasting bepaald. En hoeveel vliegtuigen kunnen landen en opstijgen op het vliegveld. Dit mogen er sinds 2020 niet meer dan 41.500 per jaar zijn.

Ook zijn vanaf 25 oktober 2020 vluchten die gepland zijn te landen na 23.00 uur niet meer toegestaan. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de medegebruiksvergunning afgegeven nadat zij advies hadden gekregen van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

Ontwikkeling Eindhoven Airport

Eind 2017 startte Eindhoven Airport samen met regionale overheden en de Rijksoverheid de Proefcasus Eindhoven Airport. In deze proeftuin werd nagedacht over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030. Omwonenden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werden daarbij betrokken.

De partijen wilden een betere balans vinden tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven. Eindhoven Airport werd zo een proeftuin voor de toekomstige luchtvaart in heel Nederland.

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel leidde de Proefcasus Eindhoven Airport. Van Geel adviseerde in april 2019 de minister van IenW over de uitkomsten van de proeftuin. Lees het advies Opnieuw verbonden (PDF). Dit advies is ook meegenomen in de Luchtvaartnota 2020–2050.

Op 6 september 2019 gaven de minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op het advies. De Rijksoverheid, regionale overheden en Eindhoven Airport maakten samen afspraken over de uitvoering van het advies.

Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)

In het advies stond ook dat er een nieuwe manier van overleggen moet komen voor Eindhoven Airport en de vliegbasis Eindhoven. In juli 2020 is daarom het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht. Het LEO is een breed overlegplatform waarbij de omgeving en andere betrokken partijen permanent worden betrokken. Het is bedoeld om ontwikkelingen te bespreken rond het militair en burgerlijk gebruik van de luchthaven Eindhoven. Ook bedenken de leden nieuwe ideeën en plannen.

Het LEO komt 4 keer per jaar samen. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen. Zij houden zich bezig met onderwerpen als klimaat, gezondheid, het leefbaarheidsfonds, klachten en meldingen. Oud-Tweede Kamerlid Staf Depla is 1 januari 2022 voorzitter geworden van het LEO.

Meer informatie over het LEO op de site Samenopdehoogte.nl.

Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is in 2017 opgericht. Het ondersteunt activiteiten die de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven Eindhoven verbeteren. Bijvoorbeeld projecten die gaan over verbetering van gezondheid, milieu en betrokkenheid op elkaar. Deze kunnen een financiële bijdrage aanvragen. Bekijk op Samenopdehoogte.nl welke projecten een vergoeding hebben ontvangen. Ook de mogelijkheden voor het aanvragen van een bijdrage kunt u hier nalezen.