Regionale luchthavens

Nederland heeft een groot aantal luchthavens. Schiphol is de grootste en zorgt voor de internationale bereikbaarheid van Nederland. Ook zijn er regionale luchthavens. Sommigen zijn van nationale betekenis en sommigen van regionale betekenis. In 2020 is de Luchtvaartnota 2020 – 2050 verschenen. Daarin staat welke functie de overheid precies voor deze luchthavens ziet. En hoe ze zich in de toekomst kunnen ontwikkelen.

Luchthavens van nationale betekenis

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor luchthavens van nationale betekenis. Zij stelt onder andere luchthavenbesluiten vast. In een luchthavenbesluit staat wat er op en bij een luchthaven wel en niet mag. Bijvoorbeeld de openingstijden van de luchthaven en wat er in de omgeving wel en niet mag omdat dat gevolgen heeft voor het milieu of de veiligheid van het vliegverkeer. Denk aan hoeveel geluid er mag zijn, woningbouw, hoogbouw en andere activiteiten vlakbij de luchthaven.

Het gaat om de luchthavens:

De luchthaven in Eindhoven is een militaire luchthaven. Daarvan mag Eindhoven Airport voor de burgerluchtvaart gebruik maken.

Luchthavens van regionale betekenis

Bij luchthavens van regionale betekenis is de provincie verantwoordelijk. Dit zijn kleine vliegvelden voor gemotoriseerd vliegverkeer, sportvliegvelden en heliplatforms. De provincies bepalen met een luchthavenregeling of luchthavenbesluit onder andere de ruimte voor vliegtuiggeluid en de openingstijden van een vliegveld.

Toezicht en overige verantwoordelijke partijen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchtvaart zich houdt aan de veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart.

Voor Eindhoven Airport is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met het ministerie van Defensie verantwoordelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beveiliging van vliegvelden tegen terrorisme en criminaliteit.

Overlegplatforms regionale luchthavens

Alle luchthavens met een luchthavenbesluit hebben overlegplatforms. Hier zitten vertegenwoordigers van de luchthaven, gebruikers van de luchthaven, omwonenden, milieu-organisaties en besturen van omliggende gemeenten en provincie met elkaar aan tafel om over het gebruik van de luchthaven te praten.

  • Bij de luchthavens voor burgers zijn dit de Commissies Regionaal Overleg (CRO).
  • Bij militaire luchthavens zijn dit de Commissies Overleg en Voorlichting Milieu (COVM).

Bij Eindhoven Airport is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht voor Eindhoven Airport en de militaire Vliegbasis Eindhoven. De COVM Eindhoven maakt onderdeel uit van het LEO.

Klacht indienen of een vraag stellen

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat mensen klachten of vragen over luchthavens kunnen melden. De luchthavens zelf of andere betrokken groepen in de regio behandelen de klachten. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) behandelt bijvoorbeeld de klachten over Schiphol. De luchthavens van nationale betekenis hebben eigen meldpunten (klachtenbureaus), bijvoorbeeld DCMR bij Rotterdam. 

Daarnaast worden klachten en vragen ook doorgegeven aan de bestaande overlegcommissies. Denk aan de ORS/MRS, de Commissies Regionaal Overleg (CRO’s) en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in waar de overlast precies uit bestaat en wat de mogelijke oorzaken zijn. En kunnen er goede oplossingen worden bedacht.

Hebt u een klacht of vraag over een vliegveld? Bekijk bij welk meldpunt u terecht kunt: