Lelystad Airport

Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol om de verbinding van Schiphol met belangrijke plekken in de wereld in de toekomst te behouden.

Door vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe bestemmingen. En voor het vaker vliegen naar bestemmingen die belangrijk zijn voor een goede verbondenheid.

Het kabinet neemt niet eerder dan medio 2024 een besluit over de opening van Lelystad Airport. Er moet een oplossing gevonden worden voor de laagvliegroutes en de luchthaven moet een natuurvergunning krijgen. Dit kost veel tijd.

Aanvraag natuurvergunning

Lelystad Airport is verantwoordelijk voor de aanvraag van de natuurvergunning bij het bevoegd gezag. Wanneer een besluit door het bevoegd gezag genomen is, wordt het besluit ter visie gelegd. Zo kan een ieder een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen dan worden meegewogen bij het definitieve besluit.

Nieuwe indeling van het luchtruim

Binnen het programma Luchtruimherziening wordt gewerkt aan de nieuwe hoofdstructuur van het luchtruim, waaronder nieuwe routes voor Lelystad Airport. Hierin wordt de route tussen Zwolle en Lemelerveld opgelost.

Daarnaast is bij het ontwerp van de nieuwe hoofdstructuur routeset B+ geen uitgangspunt. Als wijzigingen aan de orde zijn, moet er wel sprake zijn van netto verbeterde omgevingseffecten.

Lees meer over de nieuwe indeling van het luchtruim.

Onderzoek naar effecten vliegverkeer

Gaat Lelystad Airport open? Dan bestudeert en onderzoekt de Rijksoverheid vanaf de opening wat de invloed is van het vliegverkeer op Flevoland en omliggende provincies. Onder andere op de natuur en op de overlast voor omwonenden.

Lees meer over hoe dit in zijn werk gaat op Monitoren en evalueren Lelystad Airport.